Bank-Bank Malaysia Beralih ke Aplikasi Kesejahteraan Kewangan untuk Bersaing dengan Bank Digital

Para pengguna di Malaysia dikategorikan sebagai golongan yang paling ‘tertekan’ (66%) dan yang paling ‘bersedia’ (52%) di rantau ini apabila disoal mengenai situasi kewangan semasa mereka 74% bank Malaysia di…

Luno: Tinjauan Tabiat dan Matlamat Jangka Panjang Kewangan Rakyat Malaysia

60% rakyat Malaysia menyatakan bahawa wang adalah sangat penting demi menjamin kesejahteraan keluarga mereka untuk jangka panjang. Hampir satu pertiga rakyat Malaysia menyatakan bahawa mereka lebih cenderung mendapatkan nasihat kewangan…